Hướng dẫn cài đặt tiếng việt

sau khi đăng ký thành viên ,bạn cai đặt chrome trên trang alibaobao.vn

bước 1;   thêm vào chrome  bước 2; thêm vào tiện ích; sau thi bạn thêm vào các bước trên  hệ thống sẻ thay đổi tiếng việt  tỉ giá sẻ đổi tiếng việt 

 mua hàng trên alibaobao.vn một cách dể dàng không còn cách trở nửa