Phí bảo hiểm sản phẩm

Những sản phẩm nhạy cảm, dễ vỡ thì phải đóng thêm một mức phí bảo hiểm theo giá trị từng đơn hàng.